diumenge, 11 de març de 2018

CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 5-6.

dilluns, 5 de març de 2018

CASTELLANO

Os recuerdo que el examen de La tabla de Flandes de Arturo Pérez-Reverte será
el jueves 15 de marzo.

divendres, 2 de març de 2018

TUTORIA
Els dimarts dia 27 de febrer van lliurar als alumnes les notes del segon informe intermig. Es recorda  als pares que cal retornar a l'escola el comprovant signat  el més aviat possible.

dimarts, 27 de febrer de 2018

CIÈNCIES SOCIALS
L'examen de les unitats 5-6 serà el proper dimecres dia 7 de març.

dijous, 22 de febrer de 2018

Examen de Mates

Examen de Mates dijous dia 1 de març.
Temari: Tal·les, semblança triangles, valors de les raons trigonometriques en 360 graus, radiants, simplificacions de fraccions trigonomètriques, estadística (freq, moda, mediana, mitjana, desviació Standar, probabilitat: fòrmula de Laplace, regla de la addició i regla de la multiplicació.

                                               EXAMEN PREVI